indfald og udfald

Den helt rigtige sommerbolig

VISE ORD, SOM ER
SVÆRE AT GENDRIVE:


Hellere rig og rask
end syg og fattig

Kun én samfundsklasse tænker
mere på penge end de rige,
og det er de fattige

En god samvittighed
skyldes ofte en
dårlig hukommelse

Når mennesker vil være
rigtig ubehagelige,
benytter de sig gerne af
sandheden

Hellere være tavs og være
mistænkt for at være idiot..
end at åbne munden
og fjerne enhver tvivl

Teori er når man ved alt,
men intet fungerer.
Praksis er når alt fungerer,
men ingen ved hvorfor

Teori og praksis i forening:

Intet fungerer..

og ingen ved hvorfor