Strikning er farligt

ADVARSEL !


Overdreven strikning kan være

særdeles sundhedsskadeligt